Dennis van Peppen, teammanager Mondiale Vraagstukken (Water) Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

 

Visie opinieleiders waterbranche over ‘water en bedrijf’ (5)

 

Voor het themanummer ‘Water en bedrijf’ van Waterbranche legde de redactie vijf vragen voor aan een aantal opinieleiders in de Nederlandse watersector. Aflevering 5: de visie van Dennis van Peppen, teammanager Mondiale Vraagstukken (Water) Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

 

VRAGEN

1 Water is een van de door de overheid benoemde topsectoren. Dat betekent dat het Nederlandse bedrijfsleven en onderzoekscentra daarin uitblinken. Krijgen bedrijven voldoende steun van de overheid en de kennisinstellingen?

2 Is het noodzakelijk voor Nederlandse ondernemingen/instellingen in deze sector internationaal te opereren?

3 Wat gaat er door robotisering en digitalisering in de watersector veranderen en op welke wijze kunt u bedrijven/organisaties helpen de transitie te maken?

4 Vreest u een tekort aan vaardige medewerkers of denkt u dat de onderwijsinstellingen op tijd klaar zijn om studenten voor te bereiden op toekomstige behoeften?

5 Hoe ziet u zelf de toekomst als u kijkt naar het thema ‘Water en bedrijf’?

 

ANTWOORDEN

1 “De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland biedt veel ondersteuning voor de watersector, of het nu gaat om grote of kleine bedrijven of om starters, doorgroeiers of reeds gevestigde bedrijven, soms ook in gezamenlijkheid met een kennisinstituut, een non-gouvernementele organisatie (NGO) of een overheidspartij (waterschap, drinkwaterbedrijf). Voor vrijwel elke fase van een techniek of methodologie bestaat er bij RVO wel een vorm van assistentie. Het kan gaan om ondersteuning ten behoeve van een specifieke conceptuele of technische ontwikkeling of innovatie, maar vaak genoeg ook om (internationale) afzetmarktontwikkeling. Er kan sprake zijn van subsidie maar het kan ook gaan om een fiscaal voordeel of een (gunstige) lening. Belangrijk is ook dat het beslist niet altijd om geld gaat: RVO levert ook begeleiding bij het vinden van een goede samenwerkingspartner in het buitenland, de juiste verwijzing naar een andere instantie, netwerkbijeenkomsten of de inzet van een Nederlandse ambassade als het gaat om internationaal ondernemen.

“RVO voert ook Nederlands ontwikkelingssamenwerkingsbeleid uit en betrekt daar de Nederlandse watersector bij. Denk daarbij aan betere drinkwater- en sanitaire voorzieningen, maar ook landinrichtingsvraagstukken en het tegengaan van overstromingen. Om dit concreet uit te voeren contracteert de overheid Nederlandse deskundigheid. De watersector leert veel van het werken in andere landen, onder meer over droogte, verzilting, ‘flash-floods’. Bovendien krijgt het de kans een netwerk en afzetmarkt te bouwen.

’De watersector is een belangrijke aanjager voor Nederlandse ondernemers in de wereld’

“Water staat zelden op zichzelf. In het kielzog van de watersector volgen ook de Nederlandse agrosector, de energiesector, de maritieme sector en de ICT-sector. Daarmee is de watersector een belangrijke aanjager voor economische activiteiten van Nederlandse ondernemers in de wereld.”

2 “Zoals in veel andere sectoren is het ook voor de watersector erg belangrijk om internationaal werkzaam te zijn. Export van producten en dienstverlening is voor de meeste bedrijven in de watersector een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering. Ook leren bedrijven veel van internationaal werken. Soms gaat dat vanzelf (‘follow the customer’) soms is die eerste stap ingewikkelder. Nederland loopt in veel gevallen voorop als het gaat om slimme oplossingen voor waterproblemen. Door een hoog kostenniveau in Nederland zijn veel slimme kostenbesparende oplossingen bedacht, bijvoorbeeld ten aanzien van dijkinspectie, maar ook waterkwaliteitsmetingen. Dit type innovaties kan goed concurreren in veel landen waar Nederlandse producten vaak te duur zijn.

“Ook is er een heel aantal Nederlandse partijen dat zich heeft gespecialiseerd in problemen die met name in andere landen spelen. Het kan dan gaan om zuiveringen voor een bepaald type watervervuiling, maar ook drinkwaterbetaalsystemen in rurale gebieden in Afrika of waterverdeling in droge landbouwgebieden. Daarmee moet je wel in het buitenland zijn. De grootste infrastructurele en industriële ontwikkelingen vinden de komende decennia plaats in met name Azië. Dat vraagt veel slimme oplossingen waar Nederland een belangrijke rol in kan spelen. Dichterbij huis is nog een aantal landen dat in het kader van de Europese wetgeving grote stappen heeft te maken ten aanzien van het ‘Water Framework Directive’. Op zowel waterveiligheid als waterkwaliteit moeten hier nog enorme investeringen worden gedaan waar in beginsel de budgetten al zijn vastgelegd. Daar moet je dus bij zijn.”

 

Bij ons op de site adverteren?

Abonneer u nu op Waterbranche.

Uitgelichte Bedrijven

KELLER Meettechniek B.V.

Logisticon Water Treatment B.V.

Krohne Nederland B.V.

Share This