Nieuws

Baggeren in troebel water

Slib uit Eems-Dollard helpt bij versteviging Groningse dijken   Baggeren in troebel water   Als tot 2050 jaarlijks 1 miljoen ton slib uit de Eems-Dollard wordt gehaald, verbetert het doorzicht van het water en bloeit de natuur op in dit estuarium op de grens...

Lees meer

Tankstation voor waterstof in Delfzijl

Tankstation voor waterstof in Delfzijl   Delfzijl heeft een tankstation voor waterstof in gebruik genomen. Groningen Seaports is een van de initiatiefnemers. In Groningen en Drenthe gaan de eerste waterbussen rijden. Vanaf 2026 mogen alleen nog bussen zonder...

Lees meer

Proefproject zuivering medicijnresten uit afvalwater

Proefproject zuivering medicijnresten uit afvalwater Omdat waterschappen aanlopen tegen medicijnresten in het rioolwater, heeft het kabinet 30 miljoen euro vrijgemaakt om hen te helpen zuiveringsinstallaties te bouwen om nieuwe filtertechnieken te testen. Het...

Lees meer

Congres Watervisie 2018 over proactieve coalities

Industriële grootverbruikers water moeten proactieve coalities vormen   Verzilting, waterstress, microvervuiling en medicijnresten in oppervlaktewater maken de uitdagingen voor de industriële grootverbruikers van zoet water zo groot dat ze die niet meer alleen...

Lees meer

Alexander Hendriks wint Van der Graaf-prijs

Alexander Hendriks wint Van der Graaf-prijs   Alexander Hendriks heeft de Jaap van der Graaf-prijs gewonnen en op 15 januari in ontvangst genomen tijdens de 70e Vakantiecursus van de afdeling Watermanagement van de TU Delft. De jury heeft 28 artikelen beoordeeld....

Lees meer

‘Rioolzand’ hergebruikt als grondstof

‘Rioolzand’ hergebruikt als grondstof Zand dat via de riolering in de rioolwaterzuiveringen van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) terechtkomt, wordt voortaan hergebruikt als grondstof voor bouwmaterialen, bakstenen en cement. Het gaat hierbij om 670 ton...

Lees meer

Nieuw laboratorium voor Waterschap Hunze en Aa’s

BAM bouwt laboratorium voor Waterschap Hunze en Aa’s   Waterschap Hunze en Aa’s heeft BAM Bouw en Techniek geselecteerd voor de engineering en bouw van een laboratorium naast het waterschapshuis op het Aquapark in Veendam. Het nieuwe laboratorium heeft een bruto...

Lees meer

Watergezant Henk Ovink KIVI-erelid

Watergezant Henk Ovink erelid KIVI   Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) heeft Henk Ovink op 16 januari benoemd tot erelid. Ovink ontving het erelidmaatschap als erkenning van zijn enorme betekenis voor het aanzien en de toepassing van de...

Lees meer

Introducing a special issue on ‘Water and Economy’

Water and Economy   The water sector is undergoing major changes, some of which we would like to address in this edition of the Dutch trade journal ‘Waterbranche Trends + Visies’. ‘Water and Economy’ is the main theme of this issue and one of the topics to be...

Lees meer

Water is at the heart of almost all global issues

Hanseatic Days and Conference in Kampen Water is at the heart of almost all global issues   With 225,000 visitors, the 37th International Hanseatic Days in the Dutch town of Kampen have been a great success. One of the components of the event was the Hanseatic...

Lees meer

Dutch ‘sand motor’ protects Norfolk coastline

A so-called ‘sand motor’ (or sand engine) will protect part of the UK coastline against coastal erosion as from 2018. It is in fact a big artificial sand bank, situated just off the coast of Norfolk. The waves and currents will gradually spread the sand naturally...

Lees meer

‘Het Rijk moet ons de ruimte geven’

INTERVIEW Waterschappen, gemeenten en provincies bieden de nieuwe Tweede Kamer en het nieuwe kabinet een investeringsagenda aan. Ze vragen van de rijksoverheid vertrouwen, ruimte en middelen (geld), zodat zij de steden en het landelijk gebied klimaatbestendig kunnen...

Lees meer

Water en duurzaamheid voortdurend in het nieuws

Het thema Water en duurzaamheid dat voor deze editie van Waterbranche Trends + Visies is gekozen, is actueler dan ooit. Dat blijkt uit het groeiende aantal nieuwsberichten dat vooral de laatste maanden bij ons binnenkomt. Ter inleiding op de verhelderende en...

Lees meer

Bij ons op de site adverteren?

Abonneer u nu op Waterbranche.

Uitgelichte Bedrijven

KELLER Meettechniek B.V.

Logisticon Water Treatment B.V.

Krohne Nederland B.V.

Share This