Piet Dircke, Global Leader Water Management bij Arcadis

Visie opinieleiders waterbranche over ‘water en bedrijf’ (1)

 

Voor het themanummer ‘Water en bedrijf’ van Waterbranche legde de redactie vijf vragen voor aan een aantal opinieleiders in de Nederlandse watersector. Aflevering 1: de visie van Piet Dircke, Global Leader Water Management bij Arcadis.

VRAGEN

1 Water is een van de door de overheid benoemde topsectoren. Dat betekent dat het Nederlandse bedrijfsleven en onderzoekscentra daarin uitblinken. Krijgen bedrijven voldoende steun van de overheid en de kennisinstellingen?

2 Is het noodzakelijk voor Nederlandse ondernemingen/instellingen in deze sector internationaal te opereren?

3 Wat gaat er door robotisering en digitalisering in de watersector veranderen en op welke wijze kunt u bedrijven/organisaties helpen de transitie te maken?

4 Vreest u een tekort aan vaardige medewerkers of denkt u dat de onderwijsinstellingen op tijd klaar zijn om studenten voor te bereiden op toekomstige behoeften?

5 Hoe ziet u zelf de toekomst als u kijkt naar het thema ‘Water en bedrijf’?

ANTWOORDEN

1 “De naam van de topsector is recentelijk veranderd in ‘Water en Maritiem’. Dit illustreert al het integrale karakter en de breedte van de topsector water: we blinken als Nederlandse sector uit in deltatechnologie, watertechnologie en in maritiem. De topsector heeft een aantal prioritaire regio’s benoemd en zet daar met focus op in. En dat is goed. Kracht van die topsectoraanpak is bijvoorbeeld dat Nederland-brede en succesvolle missies worden georganiseerd, bijvoorbeeld naar Polen, Vietnam en India. De topsector zet daarmee ‘een kop op’ de al langer bestaande branche organisaties als NWP (Netherlands Water Partnership) en NML (Nederland Maritiem Land) en is een competente gesprekspartner voor de ministeries.”

2 “Water governance, de kerntaak van onze waterschappen, is één van de paradepaardjes van de Nederlandse watersector. Ons succes bestaat immers niet zozeer uit het bedenken en uitvoeren van waterprojecten, maar juist ook in het duurzame beheren, onderhouden en financieren van die waterwerken. Dat ons land op dit vlak internationaal de toon zet, is te danken aan onze eeuwenlange ervaring in het omgaan met water. Waterschappen vervullen daarin al even lang een sleutelrol. Hun ervaring is ook voor andere landen bijzonder waardevol. Daarom vind ik het heel belangrijk dat ze die ervaring actief delen en inbrengen in projecten in het buitenland. Liefst zie ik ze in het buitenland samen optrekken met onze bedrijven en kennisinstituten. Juist die combinatie van technologie, kennis en ervaring blijkt in de praktijk heel goed te werken en is goud waard. Er zijn veel mooie voorbeelden die dat aantonen. Zoals de samenwerking tussen Waternet, Deltares en Arcadis in stedelijk-waterprojecten wereldwijd. Maar ook onze steden spelen daarin een belangrijke rol, zoals Rotterdam aantoont met de samenwerking in bijvoorbeeld Surat, India, samen met onder meer Arcadis, Deltares en het 100 Resilient Cities-programma van de Rockefeller Foundation.”

3 “Wat er door robotisering en digitalisering in de watersector gaat veranderen is een interessante vraag! Digitalisering is erg belangrijk voor de watersector en neemt zeker ook in ons bedrijf een hoge vlucht. De razendsnel toenemende beschikbaarheid en kwaliteit van data biedt nieuwe mogelijkheden. Dat is geen toekomstmuziek, maar nu al werkelijkheid. Door beslissers te laten delen in geleerde lessen uit eerdere ervaringen en tegelijkertijd te voeden met steeds nauwkeuriger, real time informatie over te voorziene gebeurtenissen, risico’s en de impact daarvan, verbeteren de transparantie en kwaliteit van besluitvormingsprocessen. Beslissers kunnen hun afwegingen scherper dan ooit maken. En daarmee hun keuzes in- en extern ook beter motiveren. Data-gedreven besluitvorming is dus sterk in opkomst. Met opdrachtgevers ontdekken we dagelijks nieuwe mogelijkheden en toepassingen. Denk aan risicoanalyses, modelstudies van overstromingen of het onderbouwen van investeringsbeslissingen. De toekomst laat zich ook steeds beter voorspellen door bijvoorbeeld data, sensoren, voorspellingsmodellen, ‘decision support systems’ en simulaties aan elkaar te koppelen, zoals in het IJkdijk ‘Flood Control’-programma, waarin overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen intensief samenwerken. Dreigende rampen zijn nu levensecht te visualiseren. Crisissituaties simuleren we met ‘serious gaming’. En dat is allemaal nog maar het begin. We gebruiken drones voor dijkinspecties. We zetten ‘virtual reality’ in voor ontwerpen, crisisbeheersing en communicatie met groepen burgers. We kunnen BIM gaan toepassen in alle waterprojecten, van ontwerp tot beheer en onderhoud. En sociale media (Twitter, Facebook, WhatsApp) helpen ons in crisissituaties bij het in goede banen leiden van evacuaties. Sommige van deze zaken zijn misschien nu nog nieuw, maar binnenkort – verwacht ik – de normaalste zaak van de wereld.”

‘De combinatie van technologie, kennis en ervaring is goud waard in de praktijk’

4 “Ik ben een optimist. In ons eigen wereldwijde ‘Digital’-programma besteden we ook aandacht aan de consequenties voor onze werving en selectie. Nieuw talent moet ook met digitalisering en robotisering kunnen omgaan. Ik vind het ook belangrijk dat we als watersector ook zelf actief investeren in onze samenwerking met opleidingen. Toen ik Lector was heb ik de zogenoemde ‘-Labs’ mee opgezet voor de Hogeschool Rotterdam, samen met onder meer IBM. Daarbij werden door de studenten onder meer ‘serious games’ ontwikkeld en getest, die later zelfs zijn vermarkt. Daarom zou ik het volstrekt logisch vinden, als we als sector mee investeren in de ontwikkeling van vaardigheden van onze toekomstige werknemers.”

5 “De toekomst zie ik met veel vertrouwen tegemoet. De behoefte aan waterexpertise in binnen- en buitenland neemt de komende jaren alleen maar toe. Water wordt schaarser. Het klimaat verandert, de zeespiegel stijgt, steeds meer mensen trekken naar steden. Dat vraagt allemaal om hoogwaardige, integrale oplossingen en veel ervaring. Er is echt een wereld te winnen voor en door de Nederlandse watersector, in de deltalanden en kuststeden met potentie. Mits we focus houden, blijven innoveren en goed samenwerken. Nederland heeft een voorsprong, maar moet de buitenlandse concurrentie niet onderschatten en proberen deze voor te blijven door steeds weer te vernieuwen. Zo moeten we bijvoorbeeld onze oplossingen koppelen aan vernieuwende financieringsconcepten en vooral investeren in samenwerking en focussen op de problematiek in stedelijke regio’s in deltagebieden. Arcadis staat er als multinational internationaal uitstekend voor. We verwachten dat aan water gerelateerde vraagstukken de komende jaren zullen zorgen voor groei in onze activiteiten. Daar zie ik naar uit. Naar nog meer, uitdagende waterprojecten in en buiten Nederland.”

Bij ons op de site adverteren?

Abonneer u nu op Waterbranche.

Uitgelichte Bedrijven

KELLER Meettechniek B.V.

Logisticon Water Treatment B.V.

Krohne Nederland B.V.

Share This