Agnes Maenhout, directeur Wateropleidingen

 

Visie opinieleiders waterbranche over ‘water en bedrijf’ (2)

 

Voor het themanummer ‘Water en bedrijf’ van Waterbranche legde de redactie vijf vragen voor aan een aantal opinieleiders in de Nederlandse watersector. Aflevering 2: de visie van Agnes Maenhout, directeur Wateropleidingen.

VRAGEN

1 Water is een van de door de overheid benoemde topsectoren. Dat betekent dat het Nederlandse bedrijfsleven en onderzoekscentra daarin uitblinken. Krijgen bedrijven voldoende steun van de overheid en de kennisinstellingen?

2 Is het noodzakelijk voor Nederlandse ondernemingen/instellingen in deze sector internationaal te opereren?

3 Wat gaat er door robotisering en digitalisering in de watersector veranderen en op welke wijze kunt u bedrijven/organisaties helpen de transitie te maken?

4 Vreest u een tekort aan vaardige medewerkers of denkt u dat de onderwijsinstellingen op tijd klaar zijn om studenten voor te bereiden op toekomstige behoeften?

5 Hoe ziet u zelf de toekomst als u kijkt naar het thema ‘Water en bedrijf’?

ANTWOORDEN

1 “Een topsector vraagt om topprestaties en uitblinkers. Topprestaties worden geleverd door topmensen. En vooral door topmensen bij het bedrijfsleven en onderzoekscentra. Dat betekent een knelpunt: als bedrijf moet je efficiënt werken om de business op de rit te houden en de onderzoekscentra hebben als opgave wetenschappelijk hoogstaand resultaat te boeken en te publiceren. Ik denk dat deze bedrijven meer support verdienen om blijvend excellent te presteren!”

2 “Internationaal zijn de wateruitdagingen immens: overstromingen, droogte, kwaliteit en water voor de landbouw. Nederland staat internationaal hoog aangeschreven om onze waterkennis, kennis gericht op het vechten tegen te veel water. Een optimale kans om internationaal te werken. Als World Water Academy zijn we wereldwijd actief en doen we veel ervaring op: ‘Geven en krijgen’. Momenteel richt de topsector zich vooral op innovaties. Ik ben van mening dat innovaties en ‘water solutions’ een zachte landing verdienen. Innovaties worden meer op waarde geschat en landen beter als een basis aan kennis aanwezig is. Nederlandse kennis over de uitvoering in de vaak zo weerbarstige praktijk. Een succesvolle implementatie en een duurzaam beheer gaan hand in hand met gedegen ‘capacity building’.

3 “De fysieke stof water verdwijnt steeds meer uit beeld en de beschikbaarheid van waterdata neemt explosief toe. Digitalisering vraagt om nog meer inzicht en vaardigheden bij waterprofessionals: meer actueel vakmanschap. Wij anticiperen daarop door ons brede aanbod continu actueel te houden en ons nog sterker te richten op inzicht en toepassing. Met bijvoorbeeld de cursus Werken vanuit de centrale regiekamer, de Digitale Leeromgeving en digitale examens. Ook de innovatieve leervorm Atelier past daarbij. In een atelier brengen we de klas naar de casus. Iedere deelnemer werkt binnen het atelier aan een eigen probleem en maakt gebruik van praktijkervaring en theoretische basis van een professional/docent en praktijkervaring en oplossingsgerichtheid van zijn of haar medecursisten. De ateliers zijn 100 procent praktijkgericht en de oplossingen zijn meteen bruikbaar in het eigen werk.”

4 “Gepassioneerde en goed opgeleide professionals maken het verschil in de watersector en vormen daardoor het ‘human capital’ voor Nederland als waterland. De onderwijsinstellingen zijn uitstekend in staat om studenten op te leiden en voor te bereiden op werk. Afgestudeerden zijn communicatief vaardig en hebben veel en probleemoplossend samengewerkt. Je mag natuurlijk niet verwachten dat gediplomeerden ook al vijf jaar werkervaring hebben. Ik zie het als taak van de werkgevers dat zij blijven investeren in de nieuwe medewerkers om hen te ontwikkelen tot vakmensen en voortbouwen op het kennis- en kundefundament dat in de studie is aangelegd. Het is onze ambitie vakmensen praktijkgericht te ontwikkelen door het delen van kennis en kunde uit de werkpraktijk. Samen met onze docenten dragen we bij aan een kwalitatieve en innovatieve watersector die doorpakt!”

‘Gepassioneerde en goed opgeleide professionals maken het verschil in de watersector’

5 “De gevraagde kennis en kunde in water zal veranderen. Het vinden, selecteren, en valideren van data is daarbij een essentiële vaardigheid. Het kiezen van de juiste techniek en die toepassen in de praktijk, daar staan en gaan we voor als opleider voor de branche. Water4all! Wateropleidingen is van, voor en door de watersector. We zijn er voor vakmensen die willen bijblijven in ontwikkelingen en innovaties, maar die ook graag willen leren van de oplossingen die anderen kiezen. Leren van ervaring en leren door met elkaar te delen. Dat essentiële proces faciliteren we. Waar dat zinvol is, zorgen we voor een ‘state-of-the-art’ digitale leeromgeving en e-learning. Bovendien creëren we een leeromgeving waarin leer- en werkprocessen samenkomen. Dat zorgt ervoor dat kennis niet in één hoofd blijft, maar zich verder verspreidt binnen een organisatie.”

Bij ons op de site adverteren?

Abonneer u nu op Waterbranche.

Uitgelichte Bedrijven

KELLER Meettechniek B.V.

Logisticon Water Treatment B.V.

Krohne Nederland B.V.

Share This