Esther Bosman, directeur Business Unit Water NL Royal HaskoningDHV

 

Visie opinieleiders waterbranche over ‘water en bedrijf’ (3)

 

Voor het themanummer ‘Water en bedrijf’ van Waterbranche legde de redactie vijf vragen voor aan een aantal opinieleiders in de Nederlandse watersector. Aflevering 3: de visie van Esther Bosman, directeur Business Unit Water NL Royal HaskoningDHV. 

VRAGEN

1 Water is een van de door de overheid benoemde topsectoren. Dat betekent dat het Nederlandse bedrijfsleven en onderzoekscentra daarin uitblinken. Krijgen bedrijven voldoende steun van de overheid en de kennisinstellingen?

2 Is het noodzakelijk voor Nederlandse ondernemingen/instellingen in deze sector internationaal te opereren?

3 Wat gaat er door robotisering en digitalisering in de watersector veranderen en op welke wijze kunt u bedrijven/organisaties helpen de transitie te maken?

4 Vreest u een tekort aan vaardige medewerkers of denkt u dat de onderwijsinstellingen op tijd klaar zijn om studenten voor te bereiden op toekomstige behoeften?

5 Hoe ziet u zelf de toekomst als u kijkt naar het thema ‘Water en bedrijf’?

ANTWOORDEN

1 “Royal HaskoningDHV is een internationaal opererend advies-, ingenieurs- en projectmanagementbureau. Om duurzaam relevant te zijn in de watersector willen wij ons onderscheiden door hoogwaardige kennis en innovaties met impact voor de maatschappij. Hiervoor geloven wij in de samenwerking tussen universiteiten en kennisinstituten, overheden als waterschappen en het bedrijfsleven, van adviseurs tot aannemers. Royal HaskoningDHV neemt graag de rol om deze partijen bij elkaar te brengen en tot werkbare samenwerkingen te komen om mooie innovaties te ontwikkelen. De sleutel zit in samenwerken in vertrouwen en op die manier waarde creëren voor de watersector, de eindgebruiker en de samenleving.”

2 “In Nederland is ongelooflijk veel kennis over de hele breedte van de wateropgaven. Wat is er nu mooier dan dat ook internationaal in te zetten, om zo niet alleen een bijdrage te leveren aan de internationale wateropgaven, maar ook om van kennis via kunde naar kassa te komen en de impact van de Nederlandse watersector nog groter te maken. Hiervoor is het nodig dat Nederlandse opdrachtgevers bereid zijn om als ‘launching customer’ in toch vaak spannende innovatietrajecten op te treden, zodat hier de basis gelegd kan worden voor een internationale vermarkting. Daarnaast kunnen we door internationaal te opereren ook weer internationale ‘best practices’ terugbrengen naar de Nederlandse watersector.”

3 “De digitale transformatie brengt een veelheid aan veranderingen met zich mee, om te beginnen een verandering in ‘mindset’: er zijn ongekend veel mogelijkheden. Dat ontwikkelt zich continu. Het gebruik van big data om ogenschijnlijk onmogelijke verbanden te leggen, de operatie van installaties slimmer te maken, te besparen op onderhoudskosten en energie en het verhogen van veiligheid. Wij verpakken onze domeinkennis in digitale toepassingen die het leven van onze klanten makkelijker maken en hen helpen hun doelen, ambities en dromen te realiseren.”

‘Door samenwerking de waterwereld een stukje mooier, duurzamer en beter maken, daar ga ik voor’

4 “Mensen zijn het kapitaal van ons bedrijf en van de hele watersector. Het is een gezamenlijke uitdaging om te zorgen dat er een continue instroom is van goede mensen in de watersector. Mensen die kunnen verbinden, flexibel zijn en in kunnen haken op veranderende omstandigheden, zoals verregaande digitalisering. Dit vraagt een ander type competenties en andere medewerkers, en dit zal continu in beweging zijn. Ik zie dat er in de hele breedte – van middelbare scholen, hogescholen, universiteiten tot de toekomstige werkgevers – hard gewerkt wordt om toekomstige medewerkers enthousiast te maken voor de watersector. Het wordt krachtiger als we hier meer de krachten bundelen, bijvoorbeeld vanuit de Top Sector Water. Werken in de watersector is werken aan maatschappelijk belangrijk werk, een duurzame toekomst. “

5 “Ik zie de toekomst zeer zonnig in. Water en bedrijven zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, de opgave is groot. Zowel vanuit bedrijven die te maken hebben met wateropgaves (watervoetafdruk, sluiten van kringlopen, waterveiligheid) als ook vanuit de rol die bedrijven spelen in de watersector. Door nieuwe producten te ontwikkelen, kennis te delen, innovaties te faciliteren en uit te proberen. Samen met universiteiten, kennisinstellingen, overheden en het bedrijfsleven de waterwereld een stukje mooier, duurzamer en beter maken, daar ga ik voor.”

Bij ons op de site adverteren?

Abonneer u nu op Waterbranche.

Uitgelichte Bedrijven

KELLER Meettechniek B.V.

Logisticon Water Treatment B.V.

Krohne Nederland B.V.

Share This