Ingrid de Bondt, dijkgraaf Waterschap Hollandse Delta

 

Visie opinieleiders waterbranche over ‘water en bedrijf’ (4)

 

Voor het themanummer ‘Water en bedrijf’ van Waterbranche legde de redactie vijf vragen voor aan een aantal opinieleiders in de Nederlandse watersector. Aflevering 4: de visie van Ingrid de Bondt, dijkgraaf Waterschap Hollandse Delta. 

VRAGEN

1 Water is een van de door de overheid benoemde topsectoren. Dat betekent dat het Nederlandse bedrijfsleven en onderzoekscentra daarin uitblinken. Krijgen bedrijven voldoende steun van de overheid en de kennisinstellingen?

2 Is het noodzakelijk voor Nederlandse ondernemingen/instellingen in deze sector internationaal te opereren?

3 Wat gaat er door robotisering en digitalisering in de watersector veranderen en op welke wijze kunt u bedrijven/organisaties helpen de transitie te maken?

4 Vreest u een tekort aan vaardige medewerkers of denkt u dat de onderwijsinstellingen op tijd klaar zijn om studenten voor te bereiden op toekomstige behoeften?

5 Hoe ziet u zelf de toekomst als u kijkt naar het thema ‘Water en bedrijf’?

ANTWOORDEN

1 “Ik vind dat wij als overheid een verantwoordelijkheid hebben de kennis die wij hebben te delen, in zowel binnen- als buitenland. Niet commercieel, maar uit verantwoordelijkheidsgevoel om samen een betere wereld te maken en achter te laten. Wij delen trouwens niet alleen kennis met andere organisaties, wij halen ook kennisinstellingen in huis om samen met ons kennis te ontwikkelen.”

2 “Klimaatveranderingen, zeespiegelstijging, bodemdaling – al deze veranderingen hebben een effect op het waterbeheer. Technische ontwikkelingen en innovaties zullen ons gaan helpen om hierop in te spelen. We kunnen het waterbeheer daardoor effectiever uitvoeren.

“In de toekomst zullen bijvoorbeeld weersverwachtingen steeds accurater zijn. We werken daar zelf ook aan mee via het project Rotterdamse Regenradar. Met die informatie kunnen we gerichter en op afstand sturen in het waterbeheer en daardoor slimmer en zuiniger met water omgaan. We kunnen dan beter inspelen op periodes van te veel water en te weinig water. Weet je bijvoorbeeld dat een periode van veel regen wordt gevolgd door droogte, dan zou je het teveel aan water moeten opvangen en bewaren voor die drogere periode.

“Een andere innovatie waarmee we nu experimenteren is een systeem voor controle en inspectie van de dijken en watergangen met drones. Moeten we nu nog daadwerkelijk een controleur het veld in sturen om bijvoorbeeld de dikte van de bagger te bepalen, kunnen we dat straks met drones doen?

‘We moeten nu al de tijd nemen om langer vooruit te denken, niet tien maar honderd jaar vooruit’

“Digitalisering en een snellere en efficiëntere informatievoorziening gaan ook een grote rol spelen bij de invoering van de Omgevingswet. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor de inwoners. Eigenaren krijgen straks meer verantwoordelijkheid en ruimte om zelf de leefomgeving te verbeteren. Als overheid is het dan heel belangrijk dat de juiste gegevens eenvoudig en snel beschikbaar zijn. Zo kan inzicht van het belang van een sloot of dijk direct inzicht geven of daar aanpassingen aan mogen plaatsvinden.”

3 “We bereiden ons nu al voor op de arbeidsvraag, die in de toekomst alleen maar groter zal worden. Wij participeren actief in onderwijsprogramma’s en wateropleidingen. Wij geven gastcolleges, bieden mogelijkheden voor stages en hebben een trainee-programma waarmee we toekomstige werknemers opleiden.”

5 “We moeten nu al de tijd nemen om langer vooruit te denken, niet tien jaar, maar vijftig of honderd jaar vooruit. Door zeespiegelstijging en klimaatverandering wordt zoet water een schaars goed. Aan de andere kant komt zoet water zomaar gratis uit de lucht vallen. Komende jaren moeten we gebruiken om te bepalen hoe we hier slim mee omgaan. Niet alleen als waterschap, maar in samenwerking met gemeenten, agrariërs, natuurorganisaties, bedrijfsleven, andere organisaties en kennisinstellingen. Gezamenlijk moeten we bepalen wat nodig is om ook in de toekomst nog veilig te kunnen wonen, werken en recreëren in de polders onder zeespiegelniveau.”

Bij ons op de site adverteren?

Abonneer u nu op Waterbranche.

Uitgelichte Bedrijven

KELLER Meettechniek B.V.

Logisticon Water Treatment B.V.

Krohne Nederland B.V.

Share This