Het thema Water en duurzaamheid dat voor deze editie van Waterbranche Trends + Visies is gekozen, is actueler dan ooit. Dat blijkt uit het groeiende aantal nieuwsberichten dat vooral de laatste maanden bij ons binnenkomt. Ter inleiding op de verhelderende en interessante interviews en visies over dit onderwerp in dit magazine en geven wij u graag twee recent binnengekomen voorbeelden.

De circulaire economie heft watertekorten niet helemaal op, maar kan jaarlijks leiden tot een waterbesparing van 412 miljard m³, wat gelijkstaat aan elf procent van de wereldwijde vraag naar water. Uit onlangs in opdracht van ING door Deltares uitgevoerd onderzoek blijkt dat dit vooral te danken is aan hergebruik van water door efficiënte en duurzame waterzuivering, het opvangen van regenwater en het gebruikmaken van duurzame irrigatietechnieken. Deltares stelt dat bedrijven water nadrukkelijk als grondstof moeten gaan zien om water zo optimaal mogelijk te gebruiken en hergebruiken. Dat is niet alleen duurzaam en goed voor het milieu, maar biedt ook zakelijke kansen. De onderzoekers hebben de potentie van de circulaire energie onderzocht in Nederland, India, Californië, Ghana, de Verenigde Arabische Emiraten en Bangladesh.

Eiwitten van hoge kwaliteit produceren met grondstoffen uit afvalwater. Dat is de inzet van een innovatief project van verschillende overheden en commerciële bedrijven. Het onderzoek is mede gefinancierd door het programma TKI Watertechnologie van het ministerie van Economische Zaken. Bacteriën zetten grondstoffen als ammoniak, zuurstof, waterstof en kooldioxide om in een hoogwaardig eiwit dat kwalitatief vergelijkbaar is met dierlijk eiwit. De natte fractie van zuiveringsslib, dat waterschappen steeds meer vergisten, bevat een forse hoeveelheid ammoniak, die zo nuttig te gebruiken is. Kooldioxide wordt gewonnen uit het biogas, dat bij de vergisting vrijkomt. Waterstof en zuurstof kunnen via elektrolyse van water worden geproduceerd uit hernieuwbare zonne- of windenergie. Hieraan ontleent het project zijn naam. Het eiwit is geschikt voor diervoeding en wellicht zelfs menselijke consumptie.

Dit jaar verschijnt Waterbranche 2 keer en volgend jaar gaan we naar 5 keer. Met de vernieuwde website die later dit jaar wordt gelanceerd groeit Waterbranche zo uit tot een volwaardig platform in onze sector.

We wensen u veel leesplezier.

Jacques Geluk redactiecoördinator

Share This