Watergezant Henk Ovink erelid KIVI

 

Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) heeft Henk Ovink op 16 januari benoemd tot erelid. Ovink ontving het erelidmaatschap als erkenning van zijn enorme betekenis voor het aanzien en de toepassing van de ingenieurswetenschappen in het algemeen, en in de volle breedte van de watertechnologie, infrastructuur en de gebouwde omgeving in het bijzonder.

KIVI complimenteert Ovink met het erelidmaatschap voor de wijze waarop hij binnen en buiten Nederland en bij belangrijke internationale instituties zoals de Verenigde Naties en de Asian Infrastructure Investment Bank, de samenhang van maatschappelijke uitdagingen weet te duiden en die weet te verbinden met technologische oplossingen. Door zijn inzet, prestaties en het enthousiast uitdragen van zijn werk is hij tevens een rolmodel voor alle jonge ingenieurs.

Tijdens zijn dankspeech had Ovink een duidelijke boodschap: “Noblesse oblige. We mogen nooit stoppen om naar oplossingen te zoeken zolang er op andere plekken in de wereld mensen onder moeilijke omstandigheden dat nog wel blijven doen. Onze verantwoordelijkheid houdt niet op aan de grens.” Deze boodschap is ook duidelijk terug te vinden in zijn werk. Als Nederlands eerste Watergezant treedt Ovink op als ambassadeur om de internationale positie van Nederland op waterbouwkundig gebied te versterken. Onder meer adviseerde hij de Hurricane Sandy Rebuilding Taskforce van president Obama. Ovink deed een oproep aan alle ingenieurs: “Er ligt een grote taak voor ingenieurs. Niet alleen in het bedenken van oplossingen maar ook in de agendering, zodat we iedereen meekrijgen.” Het is aanleiding voor KIVI om hierin met haar nieuwe Erelid samen te werken.

Kennis en ervaring
Ovink studeerde een aantal jaren Wiskunde aan de Groningse universiteit. Aansluitend stapte hij over naar de Kunstacademie Minerva in Groningen en de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag. Ruimtelijk ontwerpen bracht hem bij de Academie van Bouwkunst in Amsterdam en vervolgens bij Bouwkunde aan de TU Delft. Ovink startte zijn eigen adviesbedrijf voor stedelijke planning dat later fuseerde in Bureau Kroner, waar hij nog steeds bij betrokken is. Na een periode bij Royal Haskoning stapte hij over naar de overheid, onder meer als waarnemend Directeur-Generaal Ruimte & Water op het ministerie van Infrastructuur en Milieu en directeur Nationale Ruimtelijke Ontwikkeling bij het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Bij ons op de site adverteren?

Abonneer u nu op Waterbranche.

Uitgelichte Bedrijven

KELLER Meettechniek B.V.

Logisticon Water Treatment B.V.

Krohne Nederland B.V.

Share This